El treball per safates a I3

I3 és un curs clau en la vida dels infants perquè representa la porta d’entrada a l’escola dels grans. Durant aquest curs és fonamental que de mica en mica vagin adaptant-se al ritme de l’escola i fent-se seu el dia a dia a l’aula. Per acompanyar-los en l’assoliment d’aquestes fites es programen una gran varietat d’activitats i una d’aquestes és el treball per safates. Aquesta és una metodologia que busca desenvolupar en els infants les habilitats necessàries prèvies a la lectoescriptura.  Més endavant també s’introdueixen safates de llengua i matemàtiques. 

Les safates de treball individual, com el seu nom indica, són propostes de caire individual que requereixen concentració i responsabilitat, cadascuna té un objectiu concret i la seva execució requereix uns passos establerts i explicats prèviament. En cadascuna de les safates els nens i nenes troben el material necessari per desenvolupar l’acció que la safata els planteja. 

A més a més, val a dir que les safates representen una proposta d’aprenentatge adaptada al ritme evolutiu de cadascú, on és l’infant el que s’autoregula en el seu procés d’aprenentatge triant aquelles safates que prefereix, que necessita repetir per millorar i agafar seguretat o que sap que farà molt bé.

El funcionament del treball per safates sempre és el mateix: en primer lloc, cal agafar una estora que delimita el seu espai de treball i col·locar-la a la taula, a continuació s’ha de triar una safata de manera lliure, tornen al seu lloc de treball i fan la tasca proposada (de vegades fan servir també els recursos de l’aula, com poden ser el panell o la recta numèrica, els reglets o l’abecedari fonètic), en acabar recullen la safata i reposen, si cal, el material fungible que han gastat en la safata en qüestió (per exemple en aquelles de retallar o punxar) i, per últim, endrecen la safata a la prestatgeria i en trien una de nova.

Aquesta metodologia té diferents objectius

– Treballar les habilitats motrius implicades en l’escriptura: enfortiment de la musculatura de dits i mans, millora de la pinça, precisió òculo-manual (això ho treballem agafant pedretes amb dos dits, fent transvasaments sòlids amb pinces o culleretes, escorrent l’aigua de l’esponja,…)

– Fomentar la responsabilitat individual davant materials d’ús comú: deixar la safata preparada amb el material necessari, reposar el material que es gasta o es desendreça, endreçar cada part de la safata al recipient corresponent, mantenir l’ordre dels recursos de l’aula.

– Estimular la capacitat de concentració davant una tasca individual, creant un ambient tranquil i relaxat.

– Consolidar els conceptes treballats a l’aula.

D’aquesta manera els nens i nenes d’I3 aprenen i es fan grans duent a terme petites accions per ells mateixos, treballant l’atenció i augmentant la seva estona de concentració, posant a prova les seves capacitats, recordant explicacions o coneixements prèviament treballats i esforçant-se per a fer-ho cada vegada millor. Aquesta proposta de treball que s’inicia a I3 segueix el seu procés durant tota l’etapa d’infantil.