Contacte

Adreça postal: Pl. Marta Mata, s/n. 08430 La Roca del Vallès
Telèfon: 93 879 90 26
Correu: escola@mogent.cat

Cal que sigui una adreça real. Només l'utilitzarem per contestar-vos.