Projecte de convivència

L’escola inclusiva

Com defineixen P. Pujolàs i J. R. Lago (2006):

«Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou ningú, perquè no hi ha diferents categories d’estudiants, només hi ha una sola categoria d’alumnes, sense cap mena d’adjectius, que —evidentment— són diferents. A l’escola inclusiva només hi ha alumnes, a seques, sense adjectius; no hi ha alumnes corrents i alumnes especials, sinó simplement alumnes, cadascú amb les pròpies característiques i necessitats. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents.»

Parlar d’una escola per a tothom implica concretar els principis següents:

  • El reconeixement de la diversitat com un fet universal.
  • El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els nens.
  • La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.
  • L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació integral i amb expectatives d’èxit.
  • La participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, la comunicació i el respecte.
  • La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits.

Per tal d’assolir l’objectiu de ser l’escola de tots on cadascú se’n sent un membre important, l’escola té un projecte de convivència ben estructurat.

Per promoure el respecte es potencia el coneixement mutu de tota la comunitat educativa: entre alumnes, entre mestres i alumnes, conserge, administrativa, personal del menjador, … Durant el curs es fan activitats d’alumnes de diferents edats: tallers, padrins de calculadora i padrins de lectura i intercanvis en activitats diverses relacionades amb els projectes, les festes o les sortides. Aprofitem l’estona d’esbarjo per diversificar l’espai i les activitats i els mestres.

També considerem primordial el foment de la relació i la confiança entre famílies i mestres.

Aquest projecte permet el desenvolupament de la competència social i ciutadana.

A més l’escola porta a terme una activitat compartida amb l’escola Montserrat Montero. Una matí al mes un grup d’alumnes d’aquesta escola vénen a la nostra per tal de realitzar activitats conjuntes.