Estratègia Digital – 🛠️ En construcció

Diagnosi

Objectius i temporització

Incrustar pestanya temporització del full de càlcul (EDC Objectius)

Planificació i seguiment

Incurstar cada pestanya de cada objectiu del full EDC Objectius.

Avaluació i millora