El nostre projecte

  • Tenim un projecte d’escola ben definit i que portem a terme amb il·lusió amb una metodologia innovadora coherent des de P3 fins a 6è.
  • Basem la nostra metodologia en la utilització tots els recursos i materials que tenim al nostre abast per tal que l’aprenentatge sigui viu i actiu; per tant no utilitzem llibres de text.
  • L’aprenentatge és globalitzat i està basat en el treball per projectes.
  • El tractament de l’atenció a la diversitat pensem que és bàsica, per això tenim una comissió d’atenció a la diversitat que coneix de manera transversal a tots els alumnes de l’escola i les particularitats de tots els grups classe. A l’escola portem a terme diferents tipus d’agrupaments per tal d’atendre la diversitat i de potenciar el respecte als diferents ritmes d’aprenentatge.
  • L’èxit del projecte passa pel treball conjunt, la col·laboració i la confiança entre famílies i Escola.

La nostra raó de ser…
els nostres alumnes

  • Volem que els nostres alumnes vinguin contents a l’escola i predisposats a aprendre.
  • Fem alumnes que pensen: actius, creatius, organitzatius, participatius, resolutius, …
  • Fomentem la relació mestres – alumnes, alumnes – alumnes amb el respecte com a base.
  • Apostem per la proximitat i la comunicació fluïda entre pares i mestres per treballar conjuntament en la formació integral dels nostres alumnes i dels vostres fills

CONEIX-NOS MÉS