Projectes singulars

El treball per projectes

Tota l’escola treballa a partir de projectes. Els projectes són globalitzats i tenen continguts de diferents àrees curriculars. El treball per projectes afavoreix l’autonomia en l’aprenentatge i el treball cooperatiu. Els alumnes van aportant idees i el mestre fa de guia i encamina les seves aportacions cap a l’assoliment del Currículum. En els projectes queda integrat l’ús de les noves tecnologies, ja que fem ús de portàtils, pissarres digitals, càmera fotogràfica, càmera de vídeo… D’aquesta manera potenciem les competències d’aprendre a aprendre i l’autonomia i iniciativa personal.

Biblioteca escolar puntedu: Un món fantàstic i real

La biblioteca és l’eix vertebrador de l’aprenentatge del centre, ja que és un espai de recerca, consulta, lectura, … on els nostres alumnes realitzen activitats relacionades amb totes les àrees. A la biblioteca escolar hi tenim tot el fons bibliogràfic de l’escola: llibres de lectura, de consulta, revistes, CDs, DVDs, … i a les aules es demanen llibres en préstec i hi ha petites biblioteques d’aula. Potenciem així la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la del tractament de la informació.

Impuls de les llengües estrangeres

Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a P3 fent activitats. Continuem a P4 i P5 fent la psicomotricitat en anglès, una de les dues sessions amb desdoblament, i una altra de contes, cançons, jocs, … per tal d’aprendre la llengua com ho fem amb la materna.
De 1r a 4t fem llengua anglesa en grup sencer i una hora amb desdoblament on treballem explícitament la competència oral.
A cicle superior realitzem les tres hores un projecte de l’àrea de medi social en llengua anglesa i una hora de desdoblament on treballem explícitament la competència oral. Així garantim el desenvolupament de la competència comunicativa lingüística.

L’art dins l’escola

Per tal de potenciar la creativitat i la imaginació, per treballar diferents tècniques de llenguatge visual i plàstic i per donar a conèixer el llegat artístic i cultural utilitzem les obres dels artistes com a referents. Mirem i parlem sobre artistes i les característiques de les seves obres d’art, ja sigui pintura, escultura o arquitectura, a través de làmines o de fotografies o visitant una exposició o un museu. Potenciem així la competència artística i cultural.

Experimentem

Aprofitem l’entorn per observar els canvis estacionals dels arbres i de les plantes i concretament tirar endavant les activitats de l’hort a l’escola. Treballem a partir de l’experimentació per tal d’assolir els continguts de l’àrea de medi, tot utilitzant recursos com microscopis, rampes, balances, una estació meteorològica, … A Educació Infantil fem una hora setmanal al Petit laboratori i dins de l’aula un racó d’experimentació. A Educació Primària relacionem els experiments amb els diferents projectes que anem realitzant. Així garantim l’assoliment de la competència del coneixement i interacció amb el món físic.

Competència oral

Treballem la competència oral a tots nivells i fem diferents activitats transversalment de P3 a 6è: l’estrella de la setmana, l’exposició d’activitats de projectes, verbalitzar en veu alta explicacions matemàtiques, exposar opinions sobre temes tractats, una exposició oral al curs preparada a casa a partir de 2n, fer una obra de teatre a partir de P5, el projecte de ràdio on fan guions de programes, els graven i es retransmeten, … Pensem que és imprescindible que els nostres alumnes aprenguin a expressar verbalment el seu coneixement per organitzar el pensament i les idees i poder-lo plasmar quan calgui a nivell escrit.

Projecte de convivència

Per tal de promoure el respecte es potencia el coneixement mutu de tota la comunitat educativa: entre alumnes, entre mestres i alumnes, conserge, administrativa, cuineres, personal del menjador, … Es fan activitats amb alumnes de diferents edats: tallers, padrins de calculadora i padrins de lectura, intercanvis en activitats diverses (projectes, panellets i coques de tardor, cançons Jocs Florals, …). Aprofitem l’estona d’esbarjo per diversificar l’espai i les activitats i els mestres. Fem tutoria de grup i tutoria individualitzada. També considerem primordial el foment de la relació i la confiança entre famílies i mestres. Aquest projecte permet el desenvolupament de la competència social i ciutadana.


Projectes singulars, projectes d’escola