Així són els racons a I5

El treball per racons és una proposta metodològica que permet organitzar l’aula en petits grups. Cadascun d’aquests grups du a terme una tasca determinada i diferent. Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Depenent del tipus de tasca alguns racons necessiten la presència de la mestra, mentre que d’altres poden funcionar d’una manera més autònoma. Els de matemàtiques i llengua són els que necessiten més acompanyament de l’adult, mentre que plàstica o traç tenen un caràcter més autònom i creatiu.

Les mestres portem el control de manera que cada nen/a passi al llarg de la ronda per tots els racons de treball.

A l’hora de planificar les activitats que es treballen a cada racó, cal tenir en compte els coneixements previs dels infants i assegurar-nos que els continguts s’adapten al nivell de cada alumne. La feina del mestre és dinamitzar els aprenentatges intentant que cada nen o nena avanci al seu ritme, arribant al seu màxim potencial.

Són sessions molt profitoses on comptem amb la presència de dues mestres a l’aula, fet que ens permet donar una atenció més individualitzada a cada nen/a, atenent les necessitats concretes de cada infant.