En Yago ens parla del Slot

En Yago ens va fer un repàs per la història del Slot molt interessant i va compartir amb nosaltres la seva afició familiar. Super Yago!