En Jan ens parla dels vaixells

En Jan ens va fer una exposició oral sobre els vaixells molt interessant!