En Pere ens parla dels pirates

En Pere ens va fer una exposició oral sobre els Pirates!

Molt bé Pere!