Un futur meteoròleg?

L’Aleix Moreno estava decidit a parlar-nos d’un tema quotidià, però a la vegada desconegut: la meteorologia.

A l’inici de curs va proposar que la nostra classe portés aquest nom i en féssim el projecte inicial, però en no sortir escollida la seva opció va decidir que seria el tema de la seva exposició oral i, la veritat, és un tema molt interessant!