El Nayan ens parla sobre el saltamartí

Un dia qualsevol de setembre el Nayan anava pel carrer pensant sobre quin tema faria la seva última exposició oral i va trobar un saltamartí. I per què no fer-la sobre aquest insecte tan curiós? Si aquest simpàtic animal també us desperta curiositat, escolteu en Nayan.