Descobrint les notes musicals de maneres diferents!

Aquest curs amb els de 1r hem començat presentant el nostre amic pentagrama musical gegant. El tenim al terra de la classe de música, de fet en tenim 2 així segons quina activitat fem hi podem participar tots a la vegada. Hem descobert que el pentagrama musical és on hi posem les notes musicals. El pentagrama té 5 línies i 4 espais i segons a on trobem situada la nota serà una nota o una altra.

Ens hem transformat en notes musicals i hem fet dictat de notes tot saltant a la nota que deia la mestra o un company/a de classe i també hem fet dictats sobre paper de pentagrama havent de col·locar la nota al lloc correcte.

També hem treballat diferents notes no només amb la veu d’algú de nosaltres que la deia sinó agafant campanes i dient i afinant la nota o amagant les campanes i havent de descobrir quina nota era segons la sonoritat que produïa.

Ja que tenim un piano a l’escola també hem aprofitat perquè alumnes de la classe dirigissin el mateix tipus d’activitat tocant les notes treballades al piano.

Ens estem transformant en uns experts!!!