Nova York i Experiments a Educació Física

Per moure’s per Nova York i per fer experiments, es necessiten eines per comunicar-se, parlar, escoltar…  S’ha notat la seva experiència a l’hora de resoldre reptes cooperatius de passada i recepció de pilotes i per ajudar a companys a l’hora de girar.

A continuació el recull de fotografies d’aquest segon trimestre.