La Lucia ens parla de la gimnàstica acrobàtica

Existeixen tot tipus d’esports, però un dels més espectaculars, sense dubte, és la gimnàstica. Dintre de la gimnàstica hi ha cinc disciplines, la Lucia Sardà va escollir l’acrobàtica. Aquesta disciplina tan poc coneguda és una de les més interessants. La Lucia va tenir la sort de rebre l’ajuda de dos companyes seves per poder explicar millor els diferents tipus d’acrobàcies.

Al finalitzar la seva exposició tota la classe va aprendre moltes coses, ja que no és una disciplina gaire coneguda, tot i que requereix molt d’esforç i moltes hores d’entrenament.

Esteu convidats a veure la seva exposició i les acrobàcies que es van realitzar.