L’exposició oral de l’Oriol

L’Oriol ens ha explicat les diferents tècniques de futbol.