I això de les operacions combinades, per què?

Tots els continguts matemàtics que anem treballant els relacionem constantment, ja que només d’aquesta manera els alumnes arriben a interioritzar conceptes tan complicats com les fraccions.

A continuació, podeu veure uns vídeos on alumnes de sisè resolen operacions combinades i fraccions.