En Xavi Ferrer és el protagonista

En Xavi Ferrer és el protagonista de la setmana. ens ha fet un cal·ligrama…

…i una exposició molt entretinguda!