L’exposició oral de l’Anna

L’Anna ens ha explicat moltes coses de la pasta i les salses amb que la podem acompanyar.