L’exposició oral de la Duna

La Duna ens ha parlat dels volcans.