Informe de la Pilota

Aquests dies estem observant la forma de la pilota, i anem descobrint diferents aspectes, com les figures geomètriques que la formen, quantes n’hi ha, quina és la seva superfície…

Tot per anar assolint diferents aspectes geomètrics i esperem acabar descobrint més conceptes molt interessants.