L’exposició oral de l’Ona Miralles

L’Ona ens va parlar Cuenca. Ens va dir que l’antiga ciutat era musulmana i que tenia una muralla amb 9 portes. A l’Alcazar hi vivia el governador, i hi tenia un castell.

Avui Cuenca té 46.000 habitants. Ens va dir que les torcas són 22 enfonsaments i que la més petita fa 30m de diamètre. Les lagunas són torcas però amb aigua.

Ona, ens vas fer venir moltes ganes d’anar a Cuenca!!!