En Víctor Bernal de se’n va a Mart

En Víctor ens fa una explicació molt acurada sobre Mart.