L’Eloi és el protagonista de la setmana

L’Eloi ha fet un cal·ligrama i una exposició dedicats a l’electricitat.

Observeu quin llamp de cal·ligrama!

Aquí teniu l’exposició.