L’exposició oral de l’Aitor

L’Aitor ens ha fet l’exposició oral del cavall del seu tiet, una euga blanca que es diu Triana.