L’exposició oral d’en Bernat Grau

En Bernat ens ha parlat de trens. Diu que li agraden molt.

Ens ha explicat moltes coses. N’ha parlat amb entusiasme i ens ha dit que el primer tren de tot Espanya va anar de Barcelona a Mataró.