El Marc ens parla dels meteorits

El Marc ens ha parlat dels meteorits. Hem conegut moltes paraules noves: bòlid, condrites, acondrites, metàl·lics,…

Molt bé Marc!