Llegim als companys

Aquest cop és el moment d’escoltar a la Virgínia. Ens llegeix un fragment del Diari d’en Grec.