L’exposició oral de la Rita

La Rita ens explica coses dels arbres. Ha portat un arbre de cartró i ens ha explicat els tipus de fulles, la fotosíntesi, les arrels…

Molt interessant!