Exposició oral Gori

De gran en Gori vol ser mosso d’esquadra i s’ha ben informat.

És ben veritat que en sap moltes coses; a l’exposició ens ho ha demostrat.