Les restes a 2n

Els nens i nenes de segon us ensenyem diferents estràtegies per resoldre una resta.