Exposició oral Paula Arcas

La Paula ens ha explicat coses molt interessants de les papallones.

Gràcies!!!