Exposició oral d’en Gerard

En Gerard ens ha explicat, molt gràficament, com funciona un circuit elèctric, i  fins i tot, n’ha fet un!