L’exposicó oral de la Gemma

La Gemma ens ha explicat molt bé com neixen els nadons.