En Bian resol un problema

En Bian ens explica en el següent vídeo un problema d’euros, resolt a través de les regletes.

Pareu bé l’orella que hi ha una mica de soroll de fons!

http://youtu.be/Nf8iOhiLE9U