Els percentatges

Els alumnes de 6è A han fet el projecte de la selva amazònica. Dins el projecte han buscat quins països formen part de la selva i quina extensió de selva ocupa cada un d’aquests nou països. Amb aquestes dades se’ls ha plantejat el problema de buscar quin percentatge equival cada una d’aquestes extensions. A continuació teniu una mostra dels càlculs que van fer per trobar les solucions.