Diversos algorismes per la divisió

A continuació podeu veure uns vídeos on expliquem diversos algorismes que hem utilitzat a 5è per fer la divisió.