Activitats de comprensió lectora

Seguiu les instruccions de l’activitat: Idea principal d’un text
La idea principal de la guia de Barcelona la buscareu per parelles a la classe, però la idea principal de la guia de Roma l’haureu de fer a casa de deures individualment. Molta sort!