El meu invent: Ivet

La Ivet ens explica l’invent que ha creat, una moderna estació metereològica:  la meteo-mogent.
Bona idea!