La paret del número

A la classe de P5, els nens i nenes descomponen el número 9 utilitzant dos reglets.
Mireu quantes possibilitats han trobat!
Després de fer-ho, ho verbalitzen.


 

Categories I5