L’Anna ens acosta a Costa Rica!

L’Anna Rueda ens va fer una gran exposició sobre un país situat a Centreamèrica, concretament Costa Rica!

Allà hi té família, i ens va explicar les coses amb molt sentiment.

Gràcies per aquest viatge, Anna!