Nova composició del Consell Escolar

El passat 18 de gener, atenent els resultats de les eleccions al Consell Escolar, va quedar nomenada la nova composició d’aquest òrgan.
En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa, i és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Així doncs, podeu consultar la composició actual a l’apartat de la web “Organització -> Consell Escolar