Canvis en la societat de les diferents èpoques

El grup de treball d’avui, ens presenten els canvis i els grups socials que hi va haver a cadascuna de les edats que hem treballat.
Cada alumne situa en Saulo al seu grup social segons l’època exposada.
Esperem que gaudiu d’aquesta exposició.