Els canvis d’edat a través de la història

Un dels dubtes que es van plantejar els alumnes al començar a fer el projecte d’història era perquè hi havia diferents noms per parlar de cada època històrica, què havia de passar per anomenar a una època mitjana, o contemporània…

Un dels grups de treball van investigar sobre aquest fet, i avui ens han exposat les conclusions.

També van investigar sobre els canvis de moneda.