La Júlia ens fa la seva exposició oral

Teckel… Què us suggereix aquesta paraula? Una ciutat? Una nova eina informàtica? Una sèrie de detectius?
…doncs aneu errats! Escolteu a la Júlia i sabreu que en té un a casa seva!