New York New York, la cançó de la classe de l’Empire State

La imponent ciutat de Nova York concentra una gran quantitat de gratacels, i l’Empire State n’és un dels més emblemàtics. Alhora també ha inspirat a molts artistes, i s’hi cou una gran activitat cultural. Així doncs, no podíem estar-nos d’aprendre la mítica cançó que va popularitzar Frank Sinatra.

Start spreadin’ the news,
I’m leavin’ today
I want to be a part of it,
New York, New York…
These vagabond shoes
Are longing to stray
Right through the very heart of it,
New York, New York…

I wanna wake up in a city
That doesn’t sleep
And find I’m king of the hill,
Top of the heap…

These little town blues
Are melting away
I’ll make a brand new start of it,
In old New York…
If I can make it there,
I’ll make it anywhere
It’s up to you,
New York, New York…

New York, New York…

I want to wake up in a city
That never sleeps
And find I’m A-number-one,
Top of the heap,
King of the hill,
A-number-one…

These little town blues
Oh they´’re melting away
I’m gonna make
A brand new start of it
In old New York
And if I can make it there,
I’m gonna make it anywhere
It’s up to you,
New York, New York…

New York…