Escola Mogent

Centre públic d’educació infantil i primària de La Roca del Vallès.