Preinscripció

Preinscripció curs 2019-2020

del 29 de març al 9 d’abril

HORARI:

CADA DIA: de 9h a 10h i de 12.30h a 13.30h
DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES: de 15h a 17h

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD: Ompliu-lo en línia o baixeu-lo per imprimir
(el centre igualment facilitarà l’imprès en el moment de la preinscripció)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Original i fotocòpia DNI dels pares o tutors legals
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia de la Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a
 • Certificat de convivència (només si l’adreça del DNI dels pares no coincideix amb la del domicili actual)
 • Altres que demani el centre segons cada cas

Informació complementària:

Període de preinscripció

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 26 d’abril de 2019
 • Termini per presentar una reclamació al barem provisional: 29 d’abril al 3 de maig de 2019
 • Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de juny de 2019

Consulta de resultats

Període de matriculació:

 • Període de matriculació: del 20 al 26 de juny de 2019
 • Documentació a presentar: 4 fotografies de carnet recents i fotocòpia del Carnet de Salut: vacunacions i creixement

Més informació al web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/