Preinscripció

Aquí trobareu tota la informació, documents i enllaços necessaris per realitzar la preinscripció per al curs 2020-2021. La mantindrem constantment actualitzada, així que us recomanem fer-hi un cop d’ull sovint.

Calendari del procés

.

Preinscripció
Matrícula

Informació general

.

Preinscripció telemàtica

Del 13 al 22 de maig (FORA DE TERMINI)

Preinscripció presencial

Del 19 al 22 de maig (FORA DE TERMINI)

Reclamacions

Del 2 al 5 de juny (FORA DE TERMINI)

Matrícula

Del 13 al 17 de juliol

CITA PRÈVIA

La matrícula es realitzarà presencialment del 13 al 17 de juliol.

Cal demanar cita prèvia (a partir del 7 de juliol).

El dia 7 de juliol hi haurà una reunió informativa presencial, en diferents franges horàries (per mantenir les mesures de seguretat sanitàries). Les famílies preinscrites ja heu estat citades a l’hora corresponent. Presentació de la reunió informativa per a les noves famílies de P3 i P4 (PDF, 11 MB)

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

  • Dues fotografies de l’alumne (tipus carnet)
  • El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    • Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
    • Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Informació important per la seguretat de tots

– Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
– Recomanem portar la documentació fotocopiada.
– Porteu el vostre propi bolígraf per si heu d’emplenar alguna dada més.
– Recordeu que es recomana portar mascareta i guants.
No han de venir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de quarentena, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.