Per un país de tots, l’escolà en català.

Fragment del manifest llegit a la Plaça Sant Jaume el 10 de desembre de 2012 per part de les entitats que formen SomEscola.cat:

Per un país de tots, l’escola en català!

Exigim que el català, llengua pròpia de Catalunya, ocupi a les nostres escoles el lloc que li correspon i continuï essent la llengua vehicular dels aprenentatges.

AFIRMEM:

  • Que considerem l’ensenyament un element clau de país i per això refermem el nostre compromís per una escola catalana, de qualitat, equitativa, que tingui ben present la cohesió social i que tendeixi a l’excel·lència.
  • Que les llengües no han de ser mai percebudes com un problema, sinó com una oportunitat. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, l’alumnat de Catalunya sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui competent –i que ho demostri– en català, castellà i una altra llengua estrangera. En el món global en què vivim, el coneixement de llengües ens obre portes i ens fa competitius.
  • Que separar l’alumnat de les nostres escoles per raons lingüístiques seria un error pedagògic molt greu que comportaria riscos molt elevats de fractura social.
  • Que és al nostre Parlament a qui correspon, d’acord amb les seves competències, dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per assolir els millors resultats i que és al Govern a qui correspon fer complir les lleis del Parlament. Per això, SomEscola.cat demana al nostre Govern que no cedeixi en cap dels aspectes que s’expressen al títol II de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), pel que fa a la política lingüística, i li recorda que compta amb el nostre suport per defensar-los.

EN CONSEQÜÈNCIA

  • SomEscola.cat manifesta el seu rebuig frontal a aquest projecte de llei (LOMCE) i constata que la gravetat del moment és màxima. Mai ningú no s’havia atrevit a proposar-nos que esborréssim 35 anys d’escola democràtica catalana, avalada i reconeguda com una experiència d’èxit.
  • SomEscola.cat demana al nostre Govern la màxima contundència en la defensa d’un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots.
  • SomEscola.cat es compromet a continuar treballant units, la societat civil i tots els centres escolars i educatius de Catalunya, en defensa de la nostra escola, que és garantia de futur per als nostres joves i per al país sencer.

Com a Claustre de professors compartim aquest manifest i el seu lema:

PER UN PAÍS DE TOTS, L’ESCOLA EN CATALÀ!