Art

L’art dins l’escola queda integrat en el treball per projectes. Per tal de potenciar la creativitat i la imaginació, per treballar diferents tècniques de llenguatge visual i plàstic i per donar a conèixer el llegat artístic i cultural utilitzem les obres dels artistes com a referents.

Mirem i parlem sobre artistes i les característiques de les seves obres d’art, ja sigui pintura, escultura o arquitectura, a través de làmines o de fotografies o visitant una exposició o un museu.

Cada infant es converteix en un artista creant obres pròpies amb personalitat i valor artístic.

Potenciem així la competència artística i cultural.